Εκπαίδευση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ομαδικά μαθήματα

Απολαύστε τα οφέλη της γυμναστικής στην φύση παρέα
με άλλους ανθρώπους και φίλους σας.
Το μάθημα γίνεται ακόμα πιο ευχάριστο μέσα από γκρουπ των 5 ατόμων. 
Ειδικά σχεδιασμένα γκρουπ πέντε ατόμων ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων.
Το μάθημα στoχεύει στην βελτίωση της αερόβιας κατάστασης και του
καρδιοαναπνευστικού συστήματος γενικά στην ενδυνάμωση του κορμού 
μέσα από δυναμικές ασκήσεις. Αύξηση αντοχής και δύναμης, μείωση βάρους
 ενώ παράλληλα γίνεται εκμάθηση και εξάσκηση βασικών  συμπεριφορών από
τους σκύλους. Το κλίμα είναι ευχάριστο και αναπτύσσονται εύκολα
φιλικές σχέσεις μεταξύ την συμμετεχόντων .