Εκπαίδευση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Χτίσιμο Δεσμού

Αυτό που καθορίζει μια σχέση είναι ο
  χρόνος που περνάμε μαζί και οι στιγμές που μοιραζόμαστε.